İçeriğe geç

15 Ocak 2024, Kundalini Yoga Eğitmenleri için Mentorluk Programı

Zuhal Özyurt ile Kundalini Yoga Eğitmenleri için Mentorluk Programı 

15 Ocak 2024 / 5 Ay Online Çevirimiçi ve Yüzyüze

Kundalini Yoga ve Meditasyon Uzmanları için öğrenme ve öğretme donanımınızı, kişisel hedef ve becerilerinizi geliştirebilmek için, saatini genel olarak saymadığımız toplamda 90 saatlik online olan program minimum 200 saati tamamlamış Kundalini Yoga Eğitmenleri içindir. 

Mentorluk Genel Program Hedefi: Kundalini Yoga ve Meditasyon eğitmenlerinin bilgilerini yeniden değerlendirerek derinleştirmeyi, öğretme ve kişisel becelerinizi geliştirmeyi amaçlar. Öğretme yolunda kaygı ve endişenin ardından olumlu bir benlik algısı geliştirmeyi, ihtiyaç duyulduğunda yardım almayı güçlendirmeyi, nasıl öğreneceğini öğrenerek öz güveni oluşturmayı ve güvenle öğretmeyi geliştirmektir.

Mentorluk Programı Genel Yapısı

Mentor gözlem ve pratik dersler: Eğitmenin, Zuhal Özyurt’un 15 Ocak ayı içinde başlayacak olan min 3 ay bitirilebilecek olan online ya da canlı 12 ders ya da atölye katılımı ile gerçekleşir. Gözlem ve pratik sürecidir.  Genel kapsamlı sorularınızın cevaplandırılması, ders verme becerilerinin gelişmesi ve gözlem pratiğinizden öğrenmeyi amaçlar

Toplam Saat: min 18 saat ve üstü

Kundalini Yoga Eğitmeninin, toplam 3+1 canlı ya da online çevirim içi verdiği derslerin değerlendirilmesi: Mentorunuz tarafından, verdiğiniz 3 canlı ya da online dersinizin kayıtlı videosunu, değerlendirerek gerçekleşir. Verdiğiniz derslerin genel yapısının değerlendirilmesi ile, eğitmenin ders verme becerilerini geliştirmeyi amaçlar. 1 ders Mentor eğitmenin bir dersine canlı yada online katılım yapar

Toplam Saat: 6 saat

Herhangi bir konuda Eğitmen için 40 gün Sadhana pratiği oluşturulması ve Mentor ile Özel Birebir Çalışmaya geçiş: Eğitmene özel, öğretme ve eğitmen olma yolundaki engellerin, yüksek bilinciniz ve kendiniz ile bağlantı kurmanızın temel ilişkisiniz kurar. Çalışmak istediğiniz size özel bir konuda Kriya ve Meditasyon oluşturularak, genel Kundalini Yoga Kriyalarını anlama ve pratik etme deneyimi ile pekiştirilir. Kendinizi desteklemeyi ve bilinçli bir şekilde Kundalini Yoga teknolojisini kullanarak, bir eğitmen ve bir birey olarak gelişmeyi, transformasyon aracı olarak Kundalini Yoga Öğretilerini kullanma beceri ve motivasyonunu sağlar. 

Bu bir eğitmenin hem ruhsal, hemde ruhsal varlığının bedenlenme pratiğidir. Potansiyelini ve mevcudiyetini belirmeyi, amaç ve hedeflerin sağlıklı bir şekilde açığa çıkararak, kendinin şifacısı kendinin ustadı olma yolunda, dönüştürmeyi ve yükseltmeyi amaçlar.

Aynı zamanda öğrencilerinizi nasıl destekleyebileceğiniz yönünde ihtiyaçları görebilmeyi, öğretinin araçlarını nasıl ele alabileceğinizi, öngörü ve sezgi geliştirmeyi, öğrencilerinizi ihtiyaçları doğrultusunda güvenle yönlendirmeyi sağlar. 

Farklı kişisel gelişim araçlarının kullanmasının teşvik de edileceği bu aşamada eğitmenin ihtiyaçları gözetilir.

Toplam: Eğitmenin kişisel çalışması min 40 saat ve üstü

Mentor ile Özel Birebir Çalışma: Kundalini Yoga bilgisini ve eğitmenin özel becerilerini pekiştirmeyi ve geliştirmeyi amaçlar. Eğitmenin ihtiyacı doğrultusunda belirleyeceği konu başlıklarını seçerek, kişisel hedeflerinize ve ilgi alanlarınıza göre okuma, araştırma ya da yazılı olarak çalışmaları oluşturur. Eğitim genel teori, pratik uygulamalarını ve verilecek kişisel çalışmaların belirlenerek, eğitmenin nasıl öğreneceği ya da geliştireceği hakkında yönlendirme ve geri bildirim yapılır 

  • Genel Kundalini Yoga Eğitmenlik Programı Eğitim Bölümleri
  • Eğitmenin Kişisel Becerilerini Geliştirme Hedefi
  • Ders Planlama Metodolojisini Geliştirmek / Workshop / Yoga Kamplarını planlamak gibi konuları içerir. 

Toplam Saat: Mentor tarafından Mentorluk programı olan 5 ayı kapsar. Eğitmen tarafından esnek saat üzerinden gerçekleşir.  

Mentor ile 1.5 saatten oluşan 4 online yada yüzyüze buluşması: Yapılan pratik ve uygulamaların eğitmen ve mentor tarafından değerlendirme, eğitmen için ihtiyaçları belirleme, planlama ve düzenlemeyi içerir

Toplam: 6 saat 

1nci buluşma 15 – 31 Ocak tarihleri arasında eğitmen ile belirlenir. 40 günlük Sadhana Programı oluşturulması ve Birebir Mentorluk Planı düzenlenmesi, kalan 3 online buluşmanın en geç Mayıs ayları içinde bir kere olmak üzere, tarihinin belirlenmesi 

2nci online buluşma: Gözlem dersler, eğitmen ders verme değerlendirmesi, sadhana pratiği geri bildirimi, Mentor ile birebir özel çalışma değerlendirmesi

3ncü online buluşma: Gözlem dersler, eğitmen ders verme değerlendirmesi, sadhana pratiği geri bildirimi, Mentor ile birebir özel çalışma değerlendirmesi

4ncü online buluşma: Gözlem dersler, eğitmen ders verme değerlendirmesi, sadhana pratiği geri bildirimi, Mentor ile birebir özel çalışma değerlendirmesi gerçekleşir

Önemli Not: Mentorluk Programı 15 Ocak’ta başlar ve diğer aylarda devam eder. Her katılımcı için Mentorluk Programı buluşmaları eğitmenin başlama zamanı ile belirlenir.

Mentorluk alan eğitmenlerle 1.5 saatlik 1 online grup görüşmesi: Her bir eğitmenin mentorluk programı sürecinde, diğer eğitmenlerle buluşmasını sağlayarak, eğitmenlerin öğrenme, gelişme ve öğretme deneyimlerinden, birbirinden öğrenerek yükseltmeyi ve ilham almasını sağlar. (Mentroluk alan eğitmen sayısına göre düzenlenir.)

Toplam: 1.5 saat 

Mentorluk Programı tarihi: İlk başlangıç tarihi 15 Ocak 2024’tür. Başladığınız tarihten itibaren toplam 5 ayı kapsar ve süreklidir.

Zuhal Özyurt ile Mentorluk Programına katılım

  • Minimum 200 saatlik herhangi bir Kundalini Yoga Eğitmenlik Programı Sertifikasını tamamlamış olmayı içerir
  • Birebir eğitmenle yapılacak olan 1.5 saatten oluşan 4 çevirim içi buluşma eğitmenle birlikte kararlaştırılır. 
  • Aynı zamanlama da mentorluk programına katılmış bütün eğitmenlerle yapılacak olan 1.5 saatlik online çevirim içi buluşmasına katılım zorunludur
  • 15 Ocak 2024 Mentorluk Programı süreklidir ve başlama tarihinden itibaren 5 ay sürer. 
  • Eğitmenle birebir yapılan online çevirim içi kayıtları iletilir
  • Mentorluk Programı, eğitmenle belirlenen tarihler içinde gerçekleşir, telafisi gerçekleşmez ve mücbir durumlar dışında ertelenmez
  • Zuhal Özyurt ile Online Ders Başlangıcı 16 Ocak Salı 2024’tür 

Mentorluk Programı Katılım Yatırımı: Mentorluk Program katılımı 4650 tl’dir. 12 ders Mentor Gözlem ve pratik dersleri katılımı dahil değildir. 

Mentorluk Programı katılımı yapan eğitmenler Zuhal Özyurt ile tamamlanması gereken min 12 ders katılımı nı % 20 indirimli alırlar.

Zuhal Özyurt ile Mentorluk Programı Katılım 

İletişim ve ön görüşme için: 0 531 712 70 13 

YogaŞala Istanbul / Yüzyüze Mentorluk Programı almak isteyenler lütfen haberleşelim. detaylar için aşağıdaki linkten okuduktan sonra Eleonora Bahar ile irtibata geçmenizi rica ediyoruz

https://yogasala.com/istanbul/tr/yogasala-mentorluk-programi-2023

Open chat
Merhaba,

Lütfen size hitap edebilmek için isminizi ve hangi konuda bilgilenmek istiyorsanız mesajınızı yazın.

Sevgilerimle